Giao thức mới của Wire Network nhằm mục đích chấm dứt tai ương về khả năng tương tác web3


Giao thức hứa hẹn sẽ loại bỏ sự phức tạp được thấy với các giải pháp khả năng tương tác hiện có và không yêu cầu cầu nối hoặc lời tiên tri để tích hợp.

Giao thức mới của Wire Network nhằm mục đích chấm dứt tai ương về khả năng tương tác web3

Nền tảng blockchain lớp 1 Wire Network đã công bố ra mắt giao thức tương tác blockchain của mình được gọi là Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP).

Trong hệ sinh thái Web3, tương đối non trẻ đối với thị trường tiền điện tử lớn hơn, sự tương tác chính xảy ra trên hàng hóa kỹ thuật số và NFT. Tuy nhiên, số lượng ngày càng tăng của các nền tảng Web3 thiếu khả năng tương tác, đây có thể là một rào cản lớn đối với trải nghiệm Web3 liền mạch. Wire Network nhằm mục đích thay đổi điều đó với giao thức địa chỉ ví phổ quát của nó.

Khả năng tương tác blockchain là khả năng chia sẻ thông tin trên các mạng blockchain khác nhau mà không bị hạn chế. Với sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain, hàng trăm giao thức và tiêu chuẩn blockchain mới đã xuất hiện. Do đó, sự tương tác giữa các blockchain khác nhau trở nên phức tạp. Đây là nơi mà khả năng tương tác giúp thu hẹp khoảng cách đó.

Giao thức UPAP mới nhằm giải quyết vấn đề khả năng tương tác trong hệ sinh thái web3. Mặc dù đã có một số giải pháp tương tác trong quá khứ, nhưng hầu hết chúng chỉ giới hạn trong một hệ sinh thái cụ thể hoặc một vấn đề cụ thể như thanh lý và chuyển tiền.

Khả năng tương tác có thể đạt được thông qua các phương pháp khác nhau như chuỗi chéo, sidechains, mã thông báo proxy, hoán đổi, v.v. Nhiều nền tảng blockchain đã tập trung vào khả năng tương tác trong quá khứ, ví dụ, Polkadot cho phép các blockchain khác nhau cắm vào một hệ sinh thái lớn hơn, được tiêu chuẩn hóa trong khi Cosmos sử dụng giao thức giao tiếp giữa các blockchain (IBC) để thiết lập khả năng tương tác blockchain.

Liên quan: Tại sao khả năng tương tác chuỗi chéo lại quan trọng đối với DeFi

Mặt khác, UPAP hứa hẹn sẽ cung cấp giải pháp khả năng tương tác với các địa chỉ ví có thể đọc được trên toàn cầu để gửi và nhận mã thông báo không thể đọc được (NFT), thực hiện hoán đổi tiền điện tử và thêm các cặp thanh khoản trên bất kỳ blockchain nào.

Giải pháp khả năng tương tác loại bỏ hầu hết các phức tạp liên quan đến các giải pháp hiện có và không yêu cầu cầu nối hoặc lời tiên tri.

Bất kỳ ai cũng có thể tích hợp ví UPAP vào một blockchain sử dụng thuật toán mật mã Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Người dùng sẽ cần nhập mã ghi nhớ từ lựa chọn ví của họ và UPAP sẽ tạo một địa chỉ chung, sử dụng địa chỉ này người dùng có thể gửi bất kỳ tài sản nào trên bất kỳ blockchain nào.

 Выберите валюту

 Внесите депозит

 Получите нужные монеты

Liên hệ chúng tôi